gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE AF GELDİ

Doktora tezini tamamlayamama nedeniyle ilişiği kesilen araştırma görevlilerine af geldi.

26 Aralık 2014 Cuma 01:49
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE AF GELDİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE AF GELDİ

Doktora tezini tamamlayamama nedeniyle ilişiği kesilen araştırma görevlilerine af geldi. Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içerisinde uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayanların, araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri üç ay süreyle daha devam etmesi öngörüldü.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav île Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıda belirtilen cümle eklenmiştir:
"2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atanmış olup, Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içerisinde uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayanların, araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri üç ay süreyle daha devam eder."


MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğe aşağıda belirtilen Geçici 3 üncü madde eklenmiştir:
"Geçici Madde 3- (1) 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarında görev yaparken, 2547 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve bu maddede belirtilen azami süreler içerisinde doktora tezini tamamlayamaması nedeniyle ilişiği kesilen araştırma görevlileri, bu yönetmelikte belirtilen atama şartlarına tabi olmadan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde talep etmeleri halinde, 2013 yılı sonuna kadar görev yapmak üzere araştırma görevlisi kadrolarına atanırlar."
MADDE 4- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu yürütür.


Kamudan Haberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET