gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ARAŞTIRMA KADROLARI İHDAS EDİLİYOR

Ekli “6191 Sayılı Kanun Kapsamında İhdas Edilen Araştırmacı Unvanlı Kadroların Tahsisine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/8/2011 tarihli ve 16311 sayılı yazısı üzerine, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

19 Ağustos 2011 Cuma 09:31
Araştırma Kadroları İhdas Ediliyor

6191 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHDAS EDİLEN ARAŞTIRMACI UNVANLI
KADROLARIN TAHSİSİNE İLİŞKİN ESASLAR
MADDE 1 – (1) Kapsamdaki kurumlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan atama tekliflerinin intikali ile birlikte teklif edilen personel sayısı kadar “Araştırmacı (6191)” unvanlı kadro ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tahsis edilmiş sayılır.
MADDE 2 – (1) Tahsis edilen kadronun teşkilatı, ilgilinin istihdam edileceği birim dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir.
MADDE 3 – (1) (1-13) dereceli olarak tahsis edilen kadrolara atamalar personelin tespit edilmiş derecesine uygun şekilde yapılır.
MADDE 4 – (1) Tahsis edilen kadrolardan herhangi bir şekilde boşalanlar başka bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Buna ilişkin bilgiler ilgili kurumlarca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
MADDE 5 – (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET