gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERî HâKİM ADAYLARININ SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

08 Nisan 2011 Cuma 07:59
Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

ASKERÎ HÂKİM ADAYLARININ SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/10/1985 tarih ve 18910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-E adlı Mükâfat Puanları Çizelgesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
 
EK-E
MÜKÂFAT PUANLARI ÇİZELGESİ
MÜKÂFATIN CİNSİ
MÜKÂFATI VEREN AMİRİN RÜTBESİ
                                                                    
 
ALB.ve DAHA KÜÇÜK RÜTBE (D.BŞK.)
TUĞG./
TUĞA.
(GN.MD.VE
YRD.)
TÜMG/
TÜMA.
(MÜSTEŞAR
YRD.)
KORG./
KORA.
(MÜSTEŞAR)
ORG./
ORA.
(BAKAN)
TAKDİR, TEŞEKKÜR, BAŞARI BELGESİ
0.05
0.06
0.07
0.08
0.10
PARA MÜKÂFATI, BAŞARI ŞERİT ROZETLERİ
-
0.06
0.07
0.08
0.10
TALTİFEN YURTDIŞINA GÖNDERİLENLER (AÇIKLAMA NO:7)
-
-
-
-
0.20
MADALYA
-
-
-
-
0.50
 
1. Aynı amir tarafından bir takvim yılında verilen takdirlerden azami iki adedi değerlendirmeye alınır.
2. Takdir edilen personelin kimliği açıklanmamış olan, genel anlamdaki takdir ve teşekkür yazıları puanlamaya dahil edilmez.
3. Yabancı amirler tarafından verilen takdir ve benzeri yazılara puan verilmez. Ancak, bunlara istinaden Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup amirlerce verilen takdirler değerlendirilir.
4. Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı tarafından verilen takdir ve ödüller orgeneral/oramiral rütbesindeki amirin verdiği takdir ve ödüllere eşit olarak puanlanır.
5. Jandarma Genel Komutanlığı personeline vali tarafından verilen mükafat belgeleri, tümgeneral/tümamiral; kaymakam tarafından verilen mükâfat belgeleri, yarbay rütbesindeki amirin verdiği takdirlere eşit olarak puanlanır.
6. Mükafat puanları artı (+) değerinde olup, değerlendirme puanlarına eklenir.
7. “Taltifen Yurt Dışına Gönderilenler” puanı, Genelkurmay Başkanlığınca iç güvenlik harekat bölgesindeki üstün başarıları nedeniyle TMR, Napoli Türk Kıdemli Subaylığı, Londra Kıdemli Askeri Ataşeliği vb. ülkelere mükâfaten gönderilen personele verilir.”

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET