gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ İŞ MÜFETTİŞLERİNİN YETKİLERİ ARTTIRILDI

15 Ekim 2014 tarihli Resmî Gazete ile Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik değişikliği ile Askeri İş Müfettişlerine 4857 sayılı İş Kanunun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun bazı yetkileri verildi. Ayrıca Müfettişlere teftiş esnasında 4857 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanun ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümlerinin doğru uygulanması için ilgili personeli bilgilendirme yetkisi verildi.

15 Ekim 2014 Çarşamba 02:29
ASKERİ İŞ MÜFETTİŞLERİNİN YETKİLERİ ARTTIRILDI

ASKERİ İŞ MÜFETTİŞLERİNİN YETKİLERİ ARTTIRILDI

15 Ekim 2014 tarihli Resmî Gazete ile Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik değişikliği ile Askeri İş Müfettişlerine 4857 sayılı İş Kanunun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun bazı yetkileri verildi. Ayrıca Müfettişlere teftiş esnasında 4857 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanun ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümlerinin doğru uygulanması için ilgili personeli bilgilendirme yetkisi verildi.


MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERÎ İŞ MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 91 inci, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 uncu ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Teftiş esnasında 4857 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanun ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümlerinin doğru uygulanması için ilgili personeli bilgilendirmek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavlarının geçerlilik süresi bir yıldır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.


 KamudanHaberler

Kamudan Haberler , Kamudan Haber, Kamudan Haberler, Memur Haber, Memur Haberleri, Bimer, Başbakanlık Şikayet, Sınav İlanları, Ücretler, meb, Kamu personeli, Kamu Haber, Devlet Haber, Devlet Haberleri

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET