gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ASKERİ MEMURA ÖLÜM VE EMEKLİLİKTE NAKİL KOLAYLIĞI

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında görevli devlet memurlarının eşlerinin ölümü veya emeklilikte yer değiştirme işlemleri kolaylaştırıldı.

24 Şubat 2012 Cuma 05:02

 MİLLΠSAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET 

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER

DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1  26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             (4) Asaleti onaylanan memurun eşinin vefat etmesi halinde, bulunduğu yerden başka bir yere atama talebinde bulunanların atamalarıöncelikle bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarına, 8 inci maddede belirtilen atama dönemlerine tabi tutulmaksızın yapılabilir.

             (5) Eşi kamu görevlisi olan Devlet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bulunduğu yerden başka yerlerde ikamet etmeleri halinde, durumlarını belgelendirmek ve asaletleri onaylanmış olmak kaydıyla, atama talebinde bulunanların atamalarıöncelikle bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarına 8 inci maddede belirtilen atama dönemlerine tabi tutulmaksızın yapılabilir.

             MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET