gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİ

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Temmuz 2012 Çarşamba 01:39

 

25 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28364

YÖNETMELİK

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/10/2005 tarihli ve 25970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Tarım veKöyişleri” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Ziraat Sanatları Müdürü, Mayalandırma Sanatları Müdürü, Hayvanat Bahçesi Müdürü, Hayvancılık Müdürü, Bitkisel Üretim Müdürü, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Ticaret Müdürü, Personel ve İdari İşler Müdürü, Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Tarım ve Köyişleri” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ziraat Sanatları Müdürü, Mayalandırma Sanatları Müdürü, Hayvanat Bahçesi Müdürü, Hayvancılık Müdürü, Bitkisel Üretim Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Müdürlük kadrolarında en az 2 yıl mühendis veya müdür yardımcısı olarak görev yapmış olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

2) Hizmetin öngördüğü dallarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,”

“c) Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Ticaret Müdürü, Personel ve İdari İşler Müdürü, Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Müdürlük kadrolarında en az 3 yıl müdür yardımcısı, şef, uzman olarak görev yapmış olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmeti bulunmak. Bu şartlarda müracaatın olmaması durumunda, mühendis, biyolog, kimyager, tekniker, bilgisayar işletmeni olarak Müdürlük kadrolarında en az 3 yıl çalışmış olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

2) Hizmetin öngördüğü dallarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “Personel ve Eğitim” ibaresi “Personel ve İdari İşler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “Personel ve Eğitim” ibaresi “Personel ve İdari İşler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Personel ve Eğitim” ibaresi “Personel ve İdari İşler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan “Personel ve Eğitim” ibaresi “Personel ve İdari İşler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Orman Çiftliği Müdürü yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET