gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONU YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN NİTELİKLERİNE DAİR

Ekli “Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/1/2012 tarihli ve 838 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 36 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22 Mart 2012 Perşembe 01:08

 Kararı görmek için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET