gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BARIŞI DESTEKLEYEN VE KORUYAN MEMURA GİYECEK YARDIMI

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği değişikliği ile "barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personele" giyecek yardımı yapılması öngörüldü.

30 Mayıs 2015 Cumartesi 06:10
BARIŞI DESTEKLEYEN VE KORUYAN MEMURA GİYECEK YARDIMI

30 Mayıs 2015 tarihli Resmî Gazete ile Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği değişikliği ile "barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personele" giyecek yardımı yapılması öngörüldü.


“Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 1/4/2015 tarihli ve 2204 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2015 tarihinde kararlaştırıldı.
MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli “DİP NOT”un (A) bölümünün (3) numaralı sırasına “koruma hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresinden sonra gelmek üzere “barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET