gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAŞKENT DOĞALGAZIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ RESMİ GAZETEDE

31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete - Sayı:27802

31 Aralık 2010 Cuma 10:45
Başkent Doğalgazın özelleştirilmesi Resmi Gazetede

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 30/12/2010

Karar No : 2010/110

Konu : Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin %80 (Yüzdeseksen)

Oranındaki Hissesinin Özelleştirilmesi Hk.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nin 29/12/2010 tarihli ve 9405 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 2/7/2009 tarih ve 2009/43 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin %80 (Yüzdeseksen) oranındaki hissesinin, İhale Komisyonu tarafından yapılan 16/8/2010 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda;

1. 1.211.000.000.- (Birmilyarikiyüzonbirmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

2. MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin, satış bedelini yatırmaması ve/veya Hisse Satış Sözleşmesi'ni imzalamaktan imtina etmesi ve/veya anonim şirket kurmaması ve/veya, İhale Şartnamesi'nde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici ve varsa ek geçici teminatlarının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

3. Hisse Satış Sözleşmesinin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET