gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAZI KAMU PERSONELİNE CÜPPE SARIK BAŞÖRTÜSÜ YARDIMI GELDİ

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yapılan 02.10.2014 tarihli değişiklik ile din görevlileri ile hakim,savcı ve avukatlara cüppe yardımı yapılması öngörüldü. Böylece Müftü Yardımcısı cüppe, müezzin-kayyım sarık veya başörtüsü, hukuk müşavirine de cüppe yardımı yeni geldi.

02 Ekim 2014 Perşembe 08:16
BAZI KAMU PERSONELİNE CÜPPE SARIK BAŞÖRTÜSÜ YARDIMI GELDİ

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yapılan 02.10.2014 tarihli değişiklik ile din görevlileri ile hakim,savcı ve avukatlara cüppe yardımı yapılması öngörüldü. Böylece Müftü Yardımcısı cüppe, müezzin-kayyım sarık veya başörtüsü, hukuk müşavirine de cüppe yardımı yeni geldi.


MEMURLARAYAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Memurlara YapılacakGiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"(16)," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli (I)sayılı Cetvelin (16) ve (17) numaralı sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"16 Müftü, Müftü Yardımcısı, Vaiz,                Cüppe                           1 Adet    2 Yıl

İmam-Hatip,Müezzin-Kayyım                 Sarık veya başörtüsü      1Adet    2 Yıl

17  Avukat, Hakim, Savcı, Hukuk                  Cüppe                           1 Adet    2 Yıl

Müşaviri (Avukatlık ruhsatınasahip)"

MADDE3- Sayıştaym görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelikyayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümleriniBakanlar Kurulu yürütür.


Daha önceki Yönetmelikte Müftü, Vaiz,      Cüppe      1 Adet   2 Yıl,    İmam Hatip      Sarık      1 Adet   2 Yıl,  Avukat, Hakim, Savcı  Cüppe      1 Adet   2 Yıl verilmekteydi.

    KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET