gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİLİM SANAYİ TEFTİŞ'E DİĞER KURUMLARDAN MÜFETTİŞ ALINACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine eklenen geçici madde ile Teftiş Başkanlığına diğer Kurumlardan başmüfettiş ve müfettiş alınacak.

09 Temmuz 2015 Perşembe 08:23
BİLİM SANAYİ TEFTİŞ'E DİĞER KURUMLARDAN MÜFETTİŞ ALINACAK

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Naklen Başmüfettiş/Müfettiş Alım Duyurusu

 A)BAŞVURU ŞARTLARI


10 Eylül 2011 tarihli, 28050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren ve 9 Temmuz 2015 tarihli ve 29411 sayılı Resmi Gazete’de Geçici 2 nci maddesi yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca;

1) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümlerinden veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği, yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından birinden mezun olmak,

2) İlgili mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavıyla girip, en az üç yıllık yetişme döneminden sonra yapılan yeterlik sınavını başararak 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna göre müşterek kararla atanmış olmak (vergi müfettişleri açısından yeterlik sınavındaki sıralamada en başarılı %5'lik dilime girdiğini belgelemek) şartıyla kurumlarında Başmüfettiş, Başdenetçi, Başkontrolör, Müfettiş, Denetçi ve Kontrolör unvanlarından birini taşıyanlar arasından naklen Başmüfettiş ve Müfettiş alımı yapılacaktır.


B)BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR


1) Başvurular, 24/07/2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı 707 numaralı odaya yapılacaktır. Adayların, fotoğraflı özgeçmişi ile birlikte dilekçesini eksiksiz olarak teslim etmeleri zorunludur. 

2) Adayların özgeçmişinde yer alacak asgari bilgiler :

-Adı ve Soyadı,

-Doğum Yeri ve Tarihi,

-Askerlik Durumu,

-Lisans Düzeyinde Mezun Olduğu Okul ve Bölüm Adı ile Mezuniyet Tarihi,

-Denetim Elemanlığı Yarışma Sınavına Girdiği Kurum Adı ve Sınav Tarihi,

-Denetim Elemanlığı Görevine Başladığı Tarih,

-Yeterlik Sınavının Yapıldığı Tarih ve Yardımcı Denetim Elemanlığı Görevinden Denetim Elemanlığı Görevine 2451 sayılı Kanun uyarınca Müşterek Kararname ile Atandığı Resmi Gazetenin Tarih ve Sayısı,

-Müktesep Derece ve Kademesi,

-Kısaca Bakanlığımıza Neden Naklen Geçmek İstediğine Dair Açıklaması,


3) Sadece şahsen yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

5) Başvurusu kabul edilen adayların listesi 28/07/2015 tarihinde ilan edilecek olup, 30/07/2015 tarihinden itibaren ise mülakat gerçekleştirilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET