gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BORÇLAR KANUNU İLE HUKUK MUHAKEMELERİ USUL KANUNLARINI AÇIKLAYAN BAKANLIK KİTABI

Bakanlık tarafından yapılan duyuru ile iki kanunun daha iyi anlaşılması için eğitici kitap çalışması yapılmıştır. Aşağıda sunulmaktadır.

24 Eylül 2011 Cumartesi 19:00
Borçlar Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunlarını Açıklayan Bakanlık Kitabı

TÜRK BORÇLAR KANUNU ve HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU KİTAPLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

Bilindiği üzere, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Taslağını hazırlamak üzere 2 Nisan 1998 tarihinde dönemin Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu imzasıyla; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Taslağını hazırlamak üzere de 27 Ocak 2004 tarihinde dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek imzasıyla, Bilim komisyonları kurulmuştur.

Türk Borçlar Kanunu Komisyonunun taslağını hazırladığı “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı” 11 Ocak 2011 tarihinde 6098 sayılı Kanun olarak kabul edilmiştir. Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonunun taslağını hazırladığı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı” 12 Ocak 2011 tarihinde 6100 sayılı Kanun olarak kabul edilmiştir. Kanun 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanun Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve bu sayfada elektronik olarak da yayımlanan; “Borçlar Kanunundan Türk Borçlar Kanununa” ve “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundan Hukuk Muhakemeleri Kanununa” adlı kitaplar, kanunların hazırlanma aşamalarının yansıtılması suretiyle daha kolay anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere kaleme alınmıştır.

 

Kitap Metni ve Ekleri
Türk Borçlar Kanunu Ekleri
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ekleri
1- Başlangıç 1- Başlangıç
2- Fihrist 2- Fihrist
3- Önsöz 3- Önsöz
4- Hazırlama Aşaması 4- Değerlendirme Metni
5- Değerlendirme Metni 5- İçindekiler
6- İçindekiler 6- Karşılaştırma Tablosu ve Gerekçe
7-Karşılaştırma Tablosu ve Gerekçe 7- Maddelerinin Karşılaştırmalı Listesi
8-Yürürlük ve Uygulama Kanunu  
9- 6098 Sayılı Kanun ile 818 Sayılı Kanunun Maddelerinin Karşılaştırmalı Listesi  
   

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET