gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde 27.10.2011 tarihli RG ile değişiklik yapıldı.

27 Ekim 2011 Perşembe 07:29
Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik

 ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/10/1966 tarihli ve 12422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu dilekçelere aşağıdaki beyanlar yazılır ve yazılı belgeler istenir:

A) T.C. kimlik numarası beyanı,

B) Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,

C) Askerlik durum beyanı,

D) 4,5x6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,

E) Adli sicil beyanı,

F) Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET