gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

CEZA KANUNU

Görevi kötüye kullanmada ceza indirimi ve para cezası getiren düzenleme 5237 sayılı Kanunda yapıldı. Değişikliğe ilişkin madde 19.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

20 Aralık 2010 Pazartesi 08:11
Ceza Kanunu19 Aralık 2010 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27790
KANUN
TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
 
             Kanun No. 6086                                                                                            Kabul Tarihi: 8/12/2010
             MADDE 1 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “kazanç” ibareleri “menfaat”, birinci fıkrasında yer alan “bir yıldan üç yıla kadar” ibaresi “altı aydan iki yıla kadar”, ikinci fıkrasında yer alan “altı aydan iki yıla kadar” ibaresi “üç aydan bir yıla kadar” ve üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkra hükmüne göre” ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile” şeklinde değiştirilmiştir.
             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
18/12/2010
 
 

Eski Hüküm

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

 

Madde 257 -

 

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET