gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

24 Nisan 2015 Cuma 16:54
DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ  YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Disiplin işlemleri haberleri


DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a), (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye (d) fıkrasından soma gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"a) Kurulların başkan ve üyeleri Bakan onayı ile görevlendirilir."
"c) Disiplin Kurullarının başkanlıklarına Başbakanlık ve Bakanlıklarda Müsteşar Yardımcıları, diğer kurumlarda kurumların başında bulunan Müsteşar, Genel Müdür ve Başkanların yardımcıları, üyeliklerine ise kurumların üstlendikleri ana görevlerle doğrudan ilgili birim veya birimler ile Hukuk, Personel, Teftiş veya tetkik hizmetlerini yürüten birimlerin başında bulunan memurların yardımcıları arasından görevlendirme yapılır.
d) Yüksek Disiplin Kurullarının başkanlıklarında Başbakanlık ve Bakanlıklarda Müsteşar veya Müsteşar Yardımcıları, diğer kurumlarda bu kurumların başında bulunan Müsteşar, Genel Müdür ve Başkanlar, üyeliklerinde (c) fıkrasında belirtilen hizmet birimlerinin başında bulunan memurlar görevlendirilir.
Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu başkan ya da üyeliği aynı kişide birleşmez."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET