gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Değişikliğe ilişkin düzenleme 16.12.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

16 Aralık 2010 Perşembe 01:47
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik

16 Aralık 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27787
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)’ndan:
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerindeki “Polis Memurlarında” ibaresi “Polis Memuru, Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarında” olarak değiştirilmiş, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (2) numaralı alt bent eklenmiş ve alt bent numaraları buna göre yeniden teselsül ettirilmiş, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “2) Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarında: Parkadaki omuz apoletleri üzerine rütbe işareti, sol göğüs üstünde işleme göğüs arması, sağ kolda branş işareti, sol kolda görev yeri kol arması ve sicil numarası bulunur. Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memurlarında Polis Memurlarında yer alan sol koldaki kıdem işaretleri bulunmaz.”
             “e) Kazak: Kazakta, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru ile rütbeli personel de işleme göğüs arması ve rütbe işareti, polis memurlarında ise sadece işleme göğüs arması bulunur. Kol kokartları takılmaz.”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki “Polis Memuru,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru,” ibaresi eklenmiş, (c) bendinin (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (2) ve (3) numaralı alt bentler eklenmiş ve alt bent numaraları buna göre yeniden teselsül ettirilmiş, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (2) numaralı alt bent eklenmiş ve alt bent numaraları buna göre yeniden teselsül ettirilmiş, (d) bendinin (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (2) numaralı alt bent eklenmiş ve alt bent numaraları buna göre yeniden teselsül ettirilmiştir.
             “2) Başpolis Memuru: Rütbe işareti olarak lacivert zemin üzerine beyaz floş iplik işlemeden sekiz milimetre genişliğinde bir adet rütbe işareti bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-17 ve 17/A’sında gösterilmiştir.”
             “3) Kıdemli Başpolis Memuru: Rütbe işareti olarak lacivert zemin üzerine beyaz floş iplik işlemeden sekiz milimetre genişliğinde iki adet rütbe işareti bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-17 ve 17/A’sında gösterilmiştir.”
             “2) Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memurlarında: Tören kıyafeti rütbe işaretleri görev kıyafeti rütbe işaretlerinin aynısı olup, sol göğüste gümüş renkli metal göğüs arması kullanılır, ancak omuzda bulunan rütbe işaretleri metaldendir. Ceket, palto ve pardesü apoletine direkt olarak takılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-18 ve Ek-18/A’sında gösterilmiştir.”
             “2) Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memurlarında: Dokuz santimetre eninde ve altı santimetre boyunda kenarları üç milimetre mavi biyeli olup, içerisinde personelin görev yaptığı kadroyu belirten beyaz yazı ile bunu çevreleyen iki milimetre eninde beyaz biyeden kurdele bulunur. Görev yeri kol armasının alt ucundan bir santimetre yukarıya gelecek şekilde dört santimetre eninde ve bir santimetre boyunda personelin sicil numarasını gösterir siyah zemin üzerine beyaz rakam bulunan plaka tam ortalanarak takılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-19’unda gösterilmiştir.”
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3/B, Ek-3/C, Ek–11, Ek–11/A, Ek–12, Ek–13, Ek–14, Ek–17/A, Ek–18/A ve Ek-19 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Emniyet Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/8/2007
26614
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET