gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET PERSONEL RÜTBE VE TERFİ DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yayınlandı.

10 Mayıs 2015 Pazar 07:16
EMNİYET PERSONEL RÜTBE VE TERFİ DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ

Polis haberleri


Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yayınlandı.

10 Mayıs 2015 PAZAR, Resmî Gazete, Sayı : 29351

Ekli “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 29/4/2015 tarihli ve 1502 sayılı yazısı üzerine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yönetmeliği görmek için tıklayınız.


Yönetmelik değişikliğinde;


KOMİSER YARDIMCILIĞINA ATAMA


1- Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitim Merkezinde ilk derece amirlik eğitimini bitirenler ile Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden eğitimini başarıyla tamamlayanlar, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde komiser yardımcısı rütbesine atanacak.


TERFİDE BEKLEME SÜRELERİ


2- Polis amirleri, komiser yardımcısı ve komiser rütbesinde 4'er, başkomiser ve emniyet amiri rütbesinde 3'er, dördüncü ve üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesinde 2'şer, ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde 1, birinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde 2 yıl en az zorunlu olarak bekleyecek. Birinci sınıf ve sınıf üstü emniyet müdürleri yaş haddine kadar bekletilecek. Emniyet teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonraki fiili çalışma süresinden sayılacak.


3- Polis amirlerinin üst rütbeye terfisinin merkez veya yüksek değerlendirme kurulunda görüşülebilmesi için bu bekleme sürelerini tamamlamış olmaları, iyi derecede performans değerlendirme puanı almış olmaları, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimde başarılı olmaları şartı aranacak.


4- Polis amirlerinin bulundukları rütbedeki kıdem sırası Emniyet Genel Müdürlüğünce her yıl mart ayında duyurulacak.


5- Devlet memurluğunu sona erdirecek veya meslekten çıkarmayı gerektirecek suçlardan dolayı haklarında adli veya idari soruşturma açılanların rütbe terfi işlemleri, kurullarca haklarında rütbe terfilerine karar verilmiş olsa dahi bakan onayıyla durdurulabilecek.


6- Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan rütbeli personel yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitime alınacak. Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda elli ve üzerinde puan alan personel başarılı sayılacak.


7- Bir üst rütbeye terfi etmek için kurulca liyakatli olduğu değerlendirilen ancak kadrosuzluk sebebiyle terfi edemeyen personel sonraki yıllarda bir üst rütbeye terfi için sınav ve eğitimlerden muaf tutulacak.


8- Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleri ile dördüncü, üçüncü ve ikinci sınıf emniyet amirleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları taşımak kaydıyla Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve bakan onayı ile emekliye sevk edilecek.


9- Birinci sınıf emniyet müdürlerinin bulundukları rütbedeki en fazla bekleme süresi altı yıl olarak sınırlandırıldı. Bu süre sonunda bir üst rütbeye veya meslek derecesindeki göreve atanamayanlar emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları taşıması halinde Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve bakan onayıyla emekliliğe sevk edilecek. Hizmet gerekleri nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyenler hizmete devam ettirilecek. Bu şekilde göreve devamı uygun görülenlerin durumu iki yılda bir ele alınacak.

kamudan haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET