gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENGELLİLERİN İŞE YERLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle engellilerin işe yerleşmesinde bazı yenilikler getirildi.

06 Ağustos 2014 Çarşamba 10:59
ENGELLİLERİN İŞE YERLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER


6 Ağustos 2014 tarihli Resmî Gazetede YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile:

MADDE 1 – 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “İl/Şube Müdürlüklerini” ibaresi “İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerini”, aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu” ibaresi “sağlık raporu” ve “belgelendirilenleri.” ibaresi “belgelendirenleri,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan  “askeri hastanelerce kendilerine verilen “Sağlık Kurulu Raporu””  ibaresi “Sağlık Raporu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurum, özel sektör işvereninin engelli talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde, başvuranlardan nitelikleri uygun engellileri durumlarını ve niteliklerini belirten belgelerle birlikte işverenle görüştürür. İşveren bu görüşmeden itibaren engelli açığını, en geç on beş gün içinde, Kurum tarafından görüştürülenler ya da Kurum portalında kayıtlı diğer engelli iş arayanları bizzat seçerek veya kendi imkanlarıyla temin edeceği engelliler arasından karşılar. İşe alınanları ve alınmayanları, alınmayış nedenlerini de belirterek Kuruma bildirir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  “Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan” ibaresi “Engelli ve eski hükümlü” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle engelliler:

1) İş Kurumu, özel sektör işvereninin engelli talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde, başvuranlardan nitelikleri uygun engellileri durumlarını ve niteliklerini belirten belgelerle birlikte işverenle görüştürecek.

2) İşveren bu görüşmeden itibaren engelli açığını, en geç on beş gün içinde, Kurum tarafından görüştürülenler ya da Kurum portalında kayıtlı diğer engelli iş arayanları bizzat seçerek veya kendi imkanlarıyla temin edeceği engelliler arasından karşılayacak. 

3) İşe alınanları ve alınmayanları, alınmayış nedenlerini de belirterek Kuruma bildirecektir.


Diğer değişikliklerle askeri hastaneden alınması gereken raporlar artık diğer kamu sağlık hizmet sunucuları tarafından alınması halinde kabul edilmesinin önü açılmaktadır.


Kamudan Haberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET