gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

FAALİYET RAPORU SUNULMA SÜRELERİ DEĞİŞTİ

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle faaliyet raporlarının düzenlenmesi, ,ilgili idarelere verilme süresinde değişiklik yapıldı.

22 Kasım 2014 Cumartesi 06:52
FAALİYET RAPORU SUNULMA SÜRELERİ DEĞİŞTİ

FAALİYET RAPORU SUNULMA SÜRELERİ DEĞİŞTİ


Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle faaliyet raporlarının düzenlenmesi, ,ilgili idarelere verilme süresinde değişiklik yapıldı.


Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi,İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Sürelerde "Birim faaliyet raporu" 10. maddede Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulurken, yeni düzenleme ile bu süre Ocak ayına çekildi. 

İdare faaliyet raporunda ise Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanırken, yeni değişiklik ile Şubat ayına sonuna kadar açıklanacak. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştaya ve Bakanlığa gönderilir.

 

22 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29183

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mart ayı sonuna kadar” ibaresi “Ocak ayı sonuna kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Nisan ayı sonuna kadar” ibaresi “Şubat ayı sonuna kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET