gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GEÇERSİZ SİGORTALILIK PRİMLERİ GEÇERLİ SİGORTALILIĞA AKTARILMA GENELGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri 2014-28 sayılı GENELGE ile yayınlandı.

28 Ekim 2014 Salı 06:51
GEÇERSİZ SİGORTALILIK PRİMLERİ GEÇERLİ SİGORTALILIĞA AKTARILMA GENELGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri 2014-28 sayılı GENELGE ile yayınlandı.

5434, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tabi sigortalı iken aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumunda adına prim ödenen sigortalıların yersiz olarak tahsil edilen prim asıllarının geçerli sayılan sigortalılığa aktarılması işlemleri 5458 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tutanağa istinaden devredilen Emekli Sandığı Hizmet Borçlanması ve İşlemleri Daire Başkanlığının 20/4/2006 tarihli ve H-647 sayılı İç Genelgesi, devredilen SSK Tahsisler Daire Başkanlığının 9/5/2006 tarihli ve 12-156.Ek Genelgesi, devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sigortalılar Daire Başkanlığının 11/5/2006 tarihli ve 80176 sayılı Genel Yazısı ve devredilen SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığının 1/2/2007 tarihli ve 2007/9 sayılı Genelgesi gereğince yapılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, “Birinci fıkra hükmü saklı olmak üzere sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir.” hükmü yer aldığından uygulama anılan Kanunun ilgili maddesine göre aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.


GENELGE İÇİN TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET