gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GENEL MÜDÜRLÜK VE BAŞKANLIK DAİRE BAŞKANLARI İLE TÜİK BÖLGE MÜDÜRLERİNİN MAAŞI ARTTI

6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişiklikle Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı,Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlerinin ek göstergeleri arttırılarak maaşları yükseltildi. EK GÖSTERGELERİ 3000'DEN 3600'A ÇIKTI.

11 Haziran 2013 Salı 10:03
GENEL MÜDÜRLÜK VE BAŞKANLIK DAİRE BAŞKANLARI İLE TÜİK BÖLGE MÜDÜRLERİNİN MAAŞI ARTTI

Bu değişiklik bu makamlardakilerin maaşlarını arttıracağı gibi emekli olanların da maaşını arttıracaktır.

Yapılan değişiklikle;

MADDE 13 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı Cetvelin; “4. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı,” ibareleri ile “5. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA” bölümünde yer alan “Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı,” ve “Grup Başkanı ve” ibareleri metinden çıkarılmış, aynı Cetvelin “1. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümüne “Serbest Bölge Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı,” ibaresi, “2. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA” bölümüne “Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET