gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GIDA TARIM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bazı personelin disiplin amirleri 03.03.2015 tarihli Resmi Gazetede belirlendi.

03 Mart 2015 Salı 06:35
GIDA TARIM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİNDE DEĞİŞİKLİK

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/7/2011 tarihli ve 28009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği eki 1 sayılı listenin B) Taşra Teşkilatı kısmında yer alan 1-İl Müdürlüğü bölümünün  (d) satırı ile aynı kısımda yer alan 3-Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Kuruluşları bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d)

Sivil Savunma Uzmanı

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü

Vali

3-

DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA KURULUŞLARI

A)

Genel Müdürlüklere Bağlı Kuruluşlar

a)

Müdür

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

İlgili Genel Müdür

b)

Müdür Yardımcısı

Müdür

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

c)

Sivil Savunma Uzmanı

Müdür

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

ç)

Sayman

Müdür

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

d)

Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

B)

Müstakil Daire Başkanlıklarına Bağlı Kuruluşlar

a)

Müdür

Müstakil Daire Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

b)

Müdür Yardımcısı

Müdür

Müstakil Daire Başkanı

c)

Sivil Savunma Uzmanı

Müdür

Müstakil Daire Başkanı

ç)

Sayman

Müdür

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

d)

Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET