gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIK PERSONELİ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMALI

Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personelini mal bildiriminde bulunması konusunda uyardı. Yapacakları mal bildirim usul ve esaslarını belirleyen bir genelge yayınladı.

30 Eylül 2014 Salı 06:40
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIK PERSONELİ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMALI

tarım bakanlığı mal bildirimi, mal bildirim cezası

Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personelini mal bildiriminde bulunması konusunda uyardı. Yapacakları mal bildirim usul ve esaslarını belirleyen bir genelge yayınladı. Genelgede;


3628 sayılı "Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" esaslarına göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışanlar kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır-taşınmaz (Arsa ve Yapı Kooperatif hisseleri dahil) malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynaklan, borçları ve sebepleri hakkında mal bildirimi vermekle yükümlüdürler.


Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılır.

Bu nedenle, Kanun kapsamındaki tüm personelimizin, kanuni sorumluluğunu yerine getirerek mal bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

Mal Bildirim formlarının doldurulması sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik bilgileri bölümündeki doğum tarihi kısmına gün, ay ve yıl ile nüfus cüzdanı seri no' sunun açık olarak yazılması,

"Taşınmaz Mal Bilgileri" bölümünde adres kısmına önce adresin (îl ve İlçe Belirtmek suretiyle) açık olarak mahal, ada ve parsel numarasının okunaklı olarak yazılması,

"Taşınmaz Mal Bilgileri" "Taşınır Mal Bilgileri" "Diğer Mal Bilgileri" bölümündeki edinme tarihi ile "Kooperatif Bilgileri" bölümündeki üyelik tarihinden sonra (1) (bir) ay içerisinde beyanda bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için edinme ve üyelik tarihinin gün, ay ve yıl olarak yazılması,
 
Ücretli veya ücretsiz izinli olarak görevinin başında olmayan, yurt dışında veya askerlik görevinde olan personelin durumlarının bildirilmesi, göreve başladıklarında formlarının doldurulup gönderilmesi,

Tüm mal bilgilerinde malikin, hissedarın ve sahibinin nüfus cüzdanı seri numarasının okunaklı ve tam olarak yazılması, ilgili Kanun gereğince mal bildirimlerinin gereken zamanda eksiksiz ve doğru olarak el yazısıyla okunaklı bir şekilde tek nüsha halinde doldurularak doldurma tarihi gün, ay, yıl olarak yazıldıktan sonra beyan sahibi tarafından imzalanması,

Mal Bildirimi Beyanında bulunan personel mal bildirimi bilgilerini doldururken, formun ve zarfın üzerine beyan tarihi olarak 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere doldurulması,

Mal Bildirim zarfının üzerine Bakanlık sicil Numarasının yanına T.C. kimlik numarasının da yazılması,

Ayrıca, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğinin maddesi gereğince mazeretsiz olarak süresi içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekeceğinden işlemlerin tamamlanmasında titizlik gösterilmesi gerekmektedir.

Mal bildirimlerinin gönderilmesi işleminden İdari ve Mali İşler Şube Müdürü sorumlu tutularak bildirimlerin sicil numarasına göre liste halinde kapalı zarf içine konularak, zarf üzerine "GİZLÎ" kaşesi vurularak en geç Şubat ayının son günü Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesini ve konunun imza karşılığı tüm mal bildirimi doldurmaktan sorumlu personele duyurulması,

İstenildi. 


K:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KamudanHaberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET