gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TAŞRA TEŞKİLATINDA DÜZENLEME YAPILDI

ması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 7/10/2011 tarihli ve 345 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22 Aralık 2011 Perşembe 01:32
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapıldı

 29/11/2011 TARİHLİ VE 2011/2474 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

             MADDE 1 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında ekli listede belirtilen gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri ile bu bölge müdürlüklerine bağlı olarak aynı listede belirtilen müdürlükler kurulmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Listeler için tıklayınız.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET