gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜMRÜK VE TİCARET PERSONELİNE GİYİM YARDIMI

RG'nin 11.06.2014 tarihinde yayımlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına giyim yardımı öngörüldü.

11 Haziran 2014 Çarşamba 05:21
GÜMRÜK VE TİCARET PERSONELİNE GİYİM YARDIMI

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli “DİP NOT”un (A) bölümüne (12) numaralı sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sıralar eklenmiştir.
“13- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait bölge amiri, kısım amiri, muhafaza memuru ve muayene memuru kadrolarında görev yapan personele, görev yaptığı yerin mevsim şartları dikkate alınarak yılda iki adet tişört ve bir adet kazak verilebilir.
14- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait kaptan, makinist ve gemi adamı kadrolarında görev yapan personele yılda iki adet tişört, bir adet kazak ile üç yılda bir adet baret ve bir adet tulum verilebilir.”
MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımını izleyen yılın başında yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET