gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Yenidoğan hemşireleri bundan böyle annelere danışmanlık ve rehberlik hizmeti de verecek. Ailelerle sürekli iletişim halinde bulunacak hemşireler, bebeği aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele alacak. Bakımın her aşamasında annenin hazır oluşluk düzeyini değerlendirerek annenin sürece adapte olmasına katkı sağlayacak.

20 Nisan 2011 Çarşamba 04:53
Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik

Yenidoğan hemşireleri bundan böyle annelere danışmanlık ve rehberlik hizmeti de verecek. Ailelerle sürekli iletişim halinde bulunacak hemşireler, bebeği aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele alacak. Bakımın her aşamasında annenin hazır oluşluk düzeyini değerlendirerek annenin sürece adapte olmasına katkı sağlayacak.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Yönetmeliği'ne göre hemşireler, bebeğin anomalili olması, erken veya düşük kilolu doğması hatta kaybı durumunda aileye destek olacak. Bebeğin vücut ısısının korunması ve sürdürülmesini sağlayacak. Annenin ihtiyaçlarını karşılayıp anne-bebek arasındaki ilişkinin niteliğini değerlendirecek. Yönetmelikte yapılan değişiklikle 'kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireleri'nin görev ve sorumlulukları da yeniden tanımlandı. Bu ünitelerde çalışan hemşireler genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra, çiftlere, gebelik öncesi eğitim ve danışmanlığını yapacak. Gebelik dönemi bakım ve izlemlerini yapacak olan hemşire, riskli durumları erken dönemde fark edip önerilen tedavileri uygulayacak. Doğumun uygun şartlarda yapılması için hastayı yönlendirecek. Hemşireler ayrıca aile planlaması, emzirme, genetik hastalık riski taşıyan ailelere danışmanlık hizmetlerini de sunacak.

Zaman

 

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
(3) Uzmanlık alanı ile ilgili kapsamlı sağlık değerlendirmeleri yapar. Hemşirelik bakımını planlar, uygular ve yönetir. Bakımda istenen hedeflere ulaşılamaması durumunda, yeni stratejiler geliştirir.
(4) Hastalara uygulanan tıbbi tanı ve tedavi işlemlerine ilişkin karşılaşılan kritik durumlarda, uygun kararın verilmesinde hemşirelere danışmanlık yapar, meslekî gelişimleri açısından hemşirelere yardımcı olur.
(5) Hasta ve ailesinin eğitimini planlar. Hastaları, bakım ve tedavi yöntemleri ile olası yan etkileri hakkında bilgilendirir. Hastaların güncel ve güvenilir sağlık bilgisine ulaşmasını sağlar.
(6) Uzmanlık alanı ile ilgili ve etik konularda kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik yapar. Çalıştığı kurumda araştırmalarla ilgili etik komitede görev alabilir.
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1den sonra gelmek üzere ekteki Ek-2 “Çalışılan Birim/Servis/Ünite/Alanlara Göre Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” ile Ek-3 Hemşirelik Girişimleri Listesi eklenmiştir.
MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET