gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇ DENETEÇİLİĞE DÖNME ŞARTLARI BELİRLENDİ

31 Aralık 2014 tarihli Resmî Gazete ile KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ yayınlandı.Bu Tebliğ değişikliği ile iç denetçilikten ayrıldıktan sonra tekrar dönenler için şartlar belirlendi.

31 Aralık 2014 Çarşamba 06:54
İÇ DENETEÇİLİĞE DÖNME ŞARTLARI BELİRLENDİ

İÇ DENETÇİLİĞE DÖNME ŞARTLARI BELİRLENDİ


31 Aralık 2014 tarihli Resmî Gazete ile KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ yayınlandı.Bu Tebliğ değişikliği ile iç denetçilikten ayrıldıktan sonra tekrar dönenler için şartlar belirlendi. Tebliğde;

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananlar, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamazlar. Ancak, üç yılın bitiminden sonra izleyen her yıl için, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde sayılan eğitim konularında en az 30 saat eğitim (ulusal veya uluslararası konferans, çalıştay ve seminerler dâhil) almaları ve/veya vermeleri ve bu eğitimleri Kurula bildirmeleri durumunda sertifikaları kullanılabilir hale gelir. Sertifikaları kullanılabilir hale gelenler bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki esaslara uyulması şartıyla iç denetçi kadrolarına atanabilirler. Toplam ihtiyacın 100 saati aşması halinde, 100 saatlik eğitim ve/veya eğiticilik, sertifikanın kullanılabilir hale gelmesi için yeterli kabul edilir.”


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET