gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İHALELERDE EKAP İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Kamu İhale Mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sonucu ön yeterlik şartnamesi/idari şartnamelerde ve bazı standart formlarda değişiklikler yapılmıştır.

14 Haziran 2015 Pazar 21:12
İHALELERDE EKAP İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

Kamu İhale Mevzuatında bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin mevzuat değişiklikleri 12.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu değişiklikler yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olup, yapılan değişikliklerle ön yeterlik şartnamesi/idari şartnamelerde ve bazı standart formlarda değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin bir kısmı da ön yeterlik/ihale ilanına yansımaktadır.

Bu itibarla,

1. Ön yeterlik/ihale dokümanı bu değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ihalelerin doküman onayları söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibarıyla kaldırılacaktır.   Bu dokümanların yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.

2. Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 11.06.2015 tarihli Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ön yeterlik/ihale ilanları yeni mevzuata uygun olarak hazırlanabilmesi için iade edilecektir. Dokümanı ve ilanı yeni mevzuat hükümlerine göre hazırlanmış ihalelerin ön yeterlik/ihale ilanları söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip tekrar EKAP üzerinden Kurumumuza gönderilecektir.

3. Bu duyurunun yayınlanmasından mevzuat değişikliklerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

4. Mevzuat değişikliklerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren ön yeterlik/ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni mevzuat hükümlerine göre hazırlanacaktır.

5. İstisna/kapsam dışı olan ihaleler yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliklerine bağlı hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

MEVZUAT DEĞİŞİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

----  Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET