Öncekiler Sonrakiler

İMAM HATİPLER İLE KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ MÜEZZİN VE KAYYIM SÖZLEŞMELİ LİSTESİNE EKLENDİ

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/3/2013 tarihli ve 3002 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

17 Nisan 2013 Çarşamba 08:26

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1 – 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki (3) sayılı Cetvele, “ÇÖZÜMLEYİCİ” ibaresinden sonra gelmek üzere “İMAM-HATİP” ibaresi, “İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU” ibaresinden sonra gelmek üzere “KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ” ve “MÜEZZİN-KAYYIM” ibareleri eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET