gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İMAM HATİPLER İLE KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ MÜEZZİN VE KAYYIM SÖZLEŞMELİ LİSTESİNE EKLENDİ

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/3/2013 tarihli ve 3002 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

17 Nisan 2013 Çarşamba 08:26

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1 – 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki (3) sayılı Cetvele, “ÇÖZÜMLEYİCİ” ibaresinden sonra gelmek üzere “İMAM-HATİP” ibaresi, “İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU” ibaresinden sonra gelmek üzere “KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ” ve “MÜEZZİN-KAYYIM” ibareleri eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET