gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ MAKİNE SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI YÖNERGESİNDE YENİ DEĞİŞİKLİK

İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ile İlgili Yönergede bazı tereddütleri gidermek için MEB açıklamada bulundu. İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ile İlgili Yönergede 24.06.2015 tarihli ve 6532400 sayılı Makam Oluru ile yapılan değişiklikler açıklanmıştır.

23 Ekim 2015 Cuma 15:40
İŞ MAKİNE SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI YÖNERGESİNDE YENİ DEĞİŞİKLİK

İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ile İlgili Yönergede bazı tereddütleri gidermek için MEB açıklamada bulundu. İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ile İlgili Yönergede 24.06.2015 tarihli ve 6532400 sayılı Makam Oluru ile yapılan değişiklikler açıklanmıştır.


1- Halk Eğitim Merkezleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri, iş makinesi programlarından kurs açmak istemeleri durumunda ek kılavuzda belirtildiği şekilde ilgi Yönerge'nin 5 inci maddesi ikinci fıkrası gereğince İş Makineleri Modülünü kullanmaları gerekmektedir. Bu kurslarla ilgili bütün iş ve işlemler Modülden takip edilecektir. Bu kurslarda kursiyer kaydı, dönem açma, eğitim personeli ve iş makinelerinin takibi, haftalık teori ve uygulama derslerinin çalışma planları, kursiyerlerin devam-devamsızlık takibi, sınav ve eğitim öğretimle ilgili diğer iş ve işlemler modül üzerinden yapılacaktır.


2- İlgi Yönerge'nin geçici birinci maddesi 08/03/2014 tarihinde yürürlüğe giren ve daha önce yürürlükteki Esaslara tabi olan kursiyerleri ilgilendiren bir hüküm olduğundan Yönerge 24.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bütün kursiyerlerin işlemleri mevcut Yönergeye göre yapılacaktır.


3- Sınav yürütme komisyonlarının iş ve işlemlerini kontrol ve denetlemek amacı ile görevlendirilen ( maarif müfettişi/müdür yardımcısı/şube müdürü) personelin ücretleri ücret hesaplama ekranında sınav yürütme komisyonu üyesi sütununda gösterihniş olup ilgililere bu sütundan ödeme yapılacaktır.


4- Farklı bir iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) almak isteyen kursiyerler için ilgi Yönerge'nin 20/A maddesi birinci fıkrası (b) bendinde sayılan Mobil Rıhtım Vinci, Konteynır Saha Köprü Vinci, Konteynır Rıhtım Köprü Vinci, Konteynır Dorse Vinci ve Dolu Konteynır Makinesi programlarının eğitim süreleri birbirlerinden farklı olduklarından yukarıda sayılan bu programların teori eğitimleri de ayrı grup olarak verilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET