gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARINA ZAM KARARI

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki II sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" Bölümünün 12 nci Grubunun 11 inci sırası, 13 üncü Grubunun 9 uncu sırası ile 15 inci Grubunun 3 üncü sırasında yer alan "İş ve Meslek Danışmanı" unvanı kaldırılmış, anılan Cetvele aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

14 Kasım 2014 Cuma 02:37
İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARINA ZAM KARARI

6552 sayılı Torba Kanunla, İş ve Meslek Danışmanlarının aylık ücretlerinin belirlenmesinde esas alınan tazminat oranları yükseltilmiş, fakat konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı çıkmadığı için söz konusu danışmanların maaşlarında artışı yapılamamıştı.

Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla İş ve Meslek Danışmanlarının özel hizmet tazminatı oranları yeniden belirlenerek maaşlarında aylık ortalama 362 TL’lik bir artış gerçekleşti.  İş ve Meslek Danışmanlarının maaşlarında 800 TL'lik düşüş olmuştu.


20/10/2014TARİHLİ VE 2014/6935 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- 17/4/2006tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkinKararın eki II sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(A)Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" Bölümünün 12 nci Grubunun 11 incisırası, 13 üncü Grubunun 9 uncu sırası ile 15 inci Grubunun3 üncü sırasında yer alan "İş ve Meslek Danışmanı" unvanıkaldırılmış, anılan Cetvele aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

"(G)

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI

Türkiye İş Kurumu GenelMüdürlüğünde İş ve Meslek Danışmanı kadrosunda bulunanlardan;

-  1inci dereceden aylık alanlar .................................................... : 150

-  2-3üncü derecelerden aylık alanlar ........................................... : 130

-  4üncü dereceden aylık alanlar................................................... : 118

-  Diğerderecelerden aylık alanlar ................................................ : 100"

MADDE2- 10/8/1990 tarihli ve 90/766 sayılıBakanlar Kurulu Kararında yer alan "(1.500)"ibaresi, "(2.500)" şeklinde ve "(1.000)" ibaresi,"(2.000)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın 1 inci maddesi hükümleri15/9/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleriyayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE4- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET