gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İşkolları Yönetmeliğinde azı işkollarının kodları değişti.

26 Mart 2014 Çarşamba 05:08
İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI


26 Mart 2014  ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28953

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin ek-1’inde yer alan 02 numaralı Gıda Sanayi işkolu tablosunda bulunan 20.59.11 kod numaralı alt sınıf ve 04 numaralı Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç işkolu tablosunda bulunan 20.59.01, 20.59.03, 20.59.04, 20.59.05, 20.59.06, 20.59.07, 20.59.08, 20.59.09, 20.59.10, 20.59.12, 20.59.13, 20.59.14 ve 20.59.15 kod numaralı alt sınıflar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 04 numaralı Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç işkolu tablosuna 20.59 kod numaralı sınıf olarak “Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 05 numaralı Dokuma, Hazır Giyim ve Deri işkolu tablosunda kodsuz olarak bulunan “Tekstilden yapılan çuval imalatı” ibaresi “Her türlü iplikten dokunan çuval imalatı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 07 numaralı İletişim işkolu tablosunda kodsuz olarak bulunan “Uzun ve kısa mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun ve kısa mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı tabloya 42.22.06 kod numaralı alt sınıf olarak “Uzun mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)” ve 42.22.07 kod numaralı alt sınıf olarak “Kentsel (kısa mesafe) telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.)” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 10 numaralı Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolu tablosunda bulunan 97.00 kod numaralı sınıf yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 13 numaralı İnşaat işkolu tablosuna kodsuz olarak “İl Özel İdarelerinden başka kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere, 30 Mart 2014 tarihinden sonra devredilen işçilerin şahsına münhasır olmak üzere, bu işçiler tarafından yerine getirilen işler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 14 numaralı Enerji işkolu tablosunda kodsuz olarak bulunan “Uzun ve kısa mesafe elektrik (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun ve kısa mesafe yer üstü/altı veya deniz altı elektrik iletim hatları)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı tabloya 42.22.01 kod numaralı alt sınıf olarak “Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı iletim hatları)” ve 42.22.04 kod numaralı alt sınıf olarak “Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatlarının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.)” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan 20 numaralı Genel İşler işkolu tablosuna 97.00 kod numaralı sınıf olarak “Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri” ve kodsuz olarak “Belediyelerden, İl Özel İdareleri ile başka kamu kurum ve kuruluşlarına, 30 Mart 2014 tarihinden sonra devredilen işçilerin şahsına münhasır olmak üzere, bu işçiler tarafından yerine getirilen işler” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET