gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN AYLIK ÜCRETLERİNİN BELİR

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyelerinin Aylık Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

14 Ocak 2012 Cumartesi 00:31
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyelerinin Aylık Ücretlerinin Belir

 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI

KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN AYLIK ÜCRETLERİNİN

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü ödemeler dahil mali haklar tutarında aylık ücret ödenir. Başbakanlık Müsteşarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Karara göre de vergi ve diğer kesintilere tabi tutulmaz.

(2) Kurul üyelerine Kurul Başkanına yapılan ödemelerin yüzde doksanbeşi oranında aynı usul ve esaslara göre aylık ücret ödenir.

(3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca Başbakanlık Müsteşarının yararlanmakta olduğu sosyal hak ve yardımlardan, Kurul Başkan ve üyeleri de aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 22/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET