gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİNİN YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYESİNİN TESPİTİNE DAİR ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Yönetmelik 29.02.2011 tarih ve 27861 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir.

01 Mart 2011 Salı 06:15
Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

KAMU PERSONELİNİN YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYESİNİN TESPİTİNE
DAİR ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 23/6/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 90 gün ibaresi 70 gün olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez yapılır.
MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 10 (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının yapılacağı tarih ile yeri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından internet aracılığı ile duyurulur.
MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sınava giriş belgesinin edinilmesi
MADDE 12 (1) Adaylar, sınava giriş belgesini Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının internet adresinden temin ederler. Sınava giriş belgesi adayların adresine ayrıca posta ile gönderilmez.
MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Sınav sonuçlarıÖğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından internet aracılığı ile duyurulur.
MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Maliye Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET