gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU SENDİKALARINDA HİZMET KOLU DEĞİŞTİ

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesinde yapılan Yönetmelik değişiklikle listede; a) 01 sıra no’lu Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri hizmet koluna 53 kurum kodu ile “TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu” ibaresi eklenmiş, b) 07 sıra no’lu Bayındırlık, inşaat ve Köy Hizmetleri hizmet kolunun 05 kurum kodundaki “İller Bankası Genel Müdürlüğü” ibaresi “İLBANK - İller Bankası Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir. Değişiklik 24.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

24 Nisan 2011 Pazar 09:05
Kamu Sendikalarında Hizmet Kolu Değişti

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN
KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin;
a) 01 sıra no’lu Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri hizmet koluna 53 kurum kodu ile TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ibaresi eklenmiş,
b) 07 sıra no’lu Bayındırlık, inşaat ve Köy Hizmetleri hizmet kolunun 05 kurum kodundaki “İller Bankası Genel Müdürlüğü” ibaresi “İLBANK - İller Bankası Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı müştereken yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET