gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUDA TAŞIT HİZMET ALIMINA YENİ HESAPLAMA

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde değişiklik yapılarak şoför giderleri yeniden belirlendi. Böylece kamuda yüksek ücret ödenen şoför giderleri kısıtlanmış oldu.

06 Kasım 2015 Cuma 07:12
KAMUDA TAŞIT HİZMET ALIMINA YENİ HESAPLAMA

Yeni düzenlemeye göre,  Şoför gideri dâhil taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler de dâhil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı esas alınacak; işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (%4) ise idarelerce ayrıca ödenecek.

 

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Bakanlar Kurulu'nca 22/10/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Değişiklik 06.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

 

HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

 

MADDE 1- 17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

"c) Şoför gideri dâhil taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler de dâhil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı esas alınacak; işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (%4) ise idarelerce ayrıca ödenecektir."

 

MADDE 2- Aynı Esas ve Usullerin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bu Esas ve Usullerin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET