gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİT'LERDE İHDAS EDİLEN VE KALDIRILAN KADROLAR LİSTESİ

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait kadrolardan BAZILARININ iptali ile BAZI kadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapıldı.

20 Ekim 2012 Cumartesi 09:36

 Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait;

             1- Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilenkadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklikyapılması,

             2- Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütunundagösterilen pozisyonların ihdası ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması;

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 18/9/2012 tarihli ve 14650 sayılı yazısı üzerine, 399 sayılı KanunHükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göreBakanlar Kurulu’nca 24/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Sayılı Listeyi görmek için tıklayınız.

II Sayılı Listeyi görmek için tıklayınız.

2012/3777       Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET