gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİT VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ KADRO VE POZİSYON İPTAL VE İHDAS TEBLİĞİ

“Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon İptal ve İhdas İşlemlerine İlişkin Tebliğ (2013/3)” 04/05/2013 tarihli ve 28637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

07 Mayıs 2013 Salı 00:36

 


Tebliğin getirdiği yenilikler

  • Tebliğ ile yılda bir kere ile sınırlandırılan Kamu iktisadi teşebbüsleri kadro ve pozisyonlarında değişiklik yapma imkânı yılda ikiye çıkartılmıştır.
  • Teşebbüsler yaz kararnamesi için en geç Nisan ayı sonuna, kış kararnamesi için ise Ekim ayı sona kadar taleplerini Devlet Personel Başkanlığına iletmelidir. Dönemi içerisinde gönderilmeyen talepler ise bir sonraki dönemde değerlendirilecektir.
  • Yeni kuruluş kurulması ve zorunlu haller ise bu sınırlamanın dışındadır. Diğer bir ifadeyle, ekonominin gerektirdiği acil durumlarda talepler Devlet Personel Başkanlığına süre sınırlaması olmaksızın iletilebilecektir.
  • Kadro ve pozisyonlara ilişkin taleplerin hangi kıstaslar çerçevesinde inceleneceği açıklığı kavuşturulmuştur.
  • Gerektiğinde yerinde inceleme yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
  • Tebliğ kapsamında yer alan Teşebbüslerin, memur ve işçi kadroları ile sözleşmeli personel ve geçici işçi pozisyonlarına ilişkin verileri Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde yer alan e-uygulama sistemi üzerinden güncelleme sorumluğu tekrar vurgulanmıştır.

 K:DPB


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET