gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KOMİSYONCA YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK TOPLAM PERSONEL SAYISI 3000'DEN 3500'E ÇIKARILDI

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı. Değişikliğe ilişkin Karar 11.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

11 Şubat 2011 Cuma 04:54
Komisyonca yurtdışında görevlendirilecek toplam personel sayısı 3000'den 3500'e çıkarıldı

11 Şubat 2011 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27843
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2011/1327
             Ekli “Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının görüşlerine dayanan Maliye Bakanlığının 28/12/2010 tarihli ve 20965 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 36 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                          Abdullah GÜL
                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
             Başbakan
 
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                          A. BABACAN                                  M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı
 
           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı
 
           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                          C. YILMAZ                                    S. ERGİN
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı
 
        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                       A. DAVUTOĞLU                             A. BABACAN
   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı V.
 
        N. ÇUBUKÇU                            M. M. EKER                           R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM
     Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı V.              Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı
 
         M. M. EKER                               N. ERGÜN                            N. ERGÜN                                    R. AKDAĞ
Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.     Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
 
                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU
                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET