gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KOSGEB DESTEKLENEN SEKTÖRLERİ DEĞİŞTİRDİ

KOSGEB Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Faaliyetlerinde: İçecek sunum hizmetleri hariçtir. Bilgi ve İletişim: Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri hariçtir. Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri hariçtir. Sinema filmi, video ve televizyon programlan dağıtım faaliyetleri hariçtir. Sinema filmi gösterim faaliyetleri hariçtir. Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri hariçtir.Diğer Hizmet Faaliyetleri: İş ve işveren kuruluşlannın faaliyetleri hariçtir. Profesyonel meslek kuruluşlannın faaliyetleri hariçtir. Sendika faaliyetleri hariçtir. Dini kuruluşlann faaliyetleri hariçtir. Siyasi kuruluşlann faaliyetleri hariçtir. Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşlann faaliyetleri hariçtir. Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleri hariçtir. Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri hariçtir.

26 Şubat 2016 Cuma 18:28
KOSGEB DESTEKLENEN SEKTÖRLERİ DEĞİŞTİRDİ

Karar Sayısı : 2016/8425

Ekli "KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler veDesteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkinSektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda DeğişiklikYapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanlığının 30/12/2015 tarihli ve 1569 sayılı yazısı üzerine, 12/4/1990tarihli ve 3624 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca11/1/2016 tarihinde kararlaştırıl­mıştır.

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER VE DESTEKLERDENYARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE İLİŞKİN SEKTÖREL VEBÖLGESEL ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRKARAR

MADDE 1- 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar KuruluKaran ile yürürlüğe konulan "KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler veDesteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkinSektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar"m 4 üncümaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Destek kapsamında olmayan sektörlerle ilgili NACERev. 2 ekonomik faaliyet sınıflaması kapsamındaki kodlara eklenecek olan yenifaaliyetler de destek kapsamının dışında sayılır."

MADDE 2- Aynı Karara ekli (1) sayılı listenin (I), (J) ve (S)satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

NACE Rev.2 Kod

NACE Rev. 2'deki sektör başlığı

Açıklama

Açıklamaya ilişkin NACE Rev. 2 Kodu

I

Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Faaliyetleri

İçecek sunum hizmetleri hariçtir.

56.30

J

Bilgi ve İletişim

Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri hariçtir.

59.11

Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri hariçtir.

59.12

Sinema filmi, video ve televizyon programlan dağıtım faaliyetleri hariçtir.

59.13

Sinema filmi gösterim faaliyetleri hariçtir.

59.14

Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri hariçtir.

59.20

S

Diğer Hizmet Faaliyetleri

İş ve işveren kuruluşlannın faaliyetleri hariçtir.

94.11

Profesyonel meslek kuruluşlannın faaliyetleri hariçtir.

94.12

Sendika faaliyetleri hariçtir.

94.20

Dini kuruluşlann faaliyetleri hariçtir.

94.91

Siyasi kuruluşlann faaliyetleri hariçtir.

94.92

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşlann faaliyetleri hariçtir.

94.99

Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleri hariçtir.

96.04

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri hariçtir.

96.09

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakam yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET