gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA YENİ BİRİMLER

Kültür ve TurizmBakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde 2 adet daire başkanlığı ile 6 adet şube müdürlüğükurulması; adı geçen Bakanlığın 23/2/2011 tarihli ve 40174 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2011 tarihindekararlaştırılmıştır.

09 Nisan 2011 Cumartesi 08:23
Kültür ve Turizm Bakanlığına Yeni Birimler

9 Nisan 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27900
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2011/1572
Kültür ve TurizmBakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde 2 adet daire başkanlığı ile 6 adet şube müdürlüğükurulması; adı geçen Bakanlığın 23/2/2011 tarihli ve 40174 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2011 tarihindekararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN
Devlet Bak. veBaşb. Yrd. DevletBak. veBaşb. Yrd. DevletBak. veBaşb. Yrd. DevletBakanı
H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
F. N. ÖZAK S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
M. V. GÖNÜL O. GÜNEŞ A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı İçişleriBakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ M. H. SOLUK
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlıkve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı
E. GÜNAY V. EROĞLU
Kültür ve TurizmBakanı Çevre ve OrmanBakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET