gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KURBAN BAYRAMINDA ULAŞIM ÜCRETİ ÖDEMEYECEKLER

KURBAN BAYRAMINDA ULAŞIM ÜCRETİ ÖDEMEYECEKLER

13 Ekim 2012 Cumartesi 03:53

 8/10/2012 TARİHLİ VE 2012/3804 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 37 – Kurban Bayramı tatili nedeniyle;

a) 24 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 00:00’dan başlayarak 30 Ekim 2012 Salı günü saat 07:00’a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden yararlananlar,

b) 25 Ekim 2012 Perşembe günü saat 00:00’dan başlayarak 28 Ekim 2012 Pazar günü saat 24:00’a kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET