gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE BAKANLIĞI DENETİM BİRİMLERİ YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliği, Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenliği Yönetmeliği, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.03.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

23 Mart 2011 Çarşamba 10:01
Maliye Bakanlığı denetim Birimleri Yönetmeliklerinde Değişiklik

23 Mart 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27883
YÖNETMELİK
Maliye Bakanlığı(Gelir İdaresi Başkanlığı)ndan:
MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ,
GEL
İR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ,
MAL
İYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET GELİR
UZMANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ
 İLE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI
YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 30/11/1973 tarihli ve 14728 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             d) Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
             MADDE 2 25/12/1994 tarihli ve 22152 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
             MADDE 3 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
             MADDE 4 7/3/2010 tarihli ve 27514 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
             MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET