gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE BAKANLIĞINDA DİSİPLİN AMİRLERİ YENİDEN BELİRLENDİ YENİ AMİRLER

9/2/2003 tarihli ve 25019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği eki Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetveli ekteki şekilde 16.08.2012 TARİHİNDE değiştirilmiştir.

16 Ağustos 2012 Perşembe 06:38

 

  MALİYE BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ
Sıra No:   DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
I- MERKEZ TEŞKİLATI
1- MÜSTEŞARLIK
Müsteşar Bakan  
Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Bakan
Bakanlık Müşaviri  Müsteşar Bakan
İç Denetçi Müsteşar Bakan
2- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Kalem Müdürü  Bakan  
Diğer Personel  Özel Kalem Müdürü  
3- VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
  Vergi Denetim Kurulu Başkanı Bakan  
  Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Bakan
  Vergi Başmüfettişi,
Vergi Müfettişi,
Vergi Müfettiş Yardımcısı
Vergi Denetim Kurulu Başkanı Bakan
  Şube Müdürü   Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vergi Denetim Kurulu Başkanı
  Diğer Personel                                     Şube Müdürü   Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
4- STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
  Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar Bakan
  Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar
  Maliye Uzmanı,
Maliye Uzman Yardımcısı
Daire Başkanı  Strateji Geliştirme Başkanı
  Şube Müdürü Daire Başkanı  Strateji Geliştirme Başkanı
  Mali Hizmetler Uzmanı, 
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Daire Başkanı  Strateji Geliştirme Başkanı
  Diğer Personel  Şube Müdürü  Daire Başkanı
5- BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar Bakan
  Diğer Personel Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar
6- BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Müsteşar Bakan
  Hukuk Müşaviri  Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Müsteşar
  Daire Başkanı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Müsteşar Yardımcısı 
  Maliye Uzmanı,
Maliye Uzman Yardımcısı
Daire Başkanı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü
  Müşavir Hazine Avukatı,
Hazine Avukatı
Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Müsteşar Yardımcısı 
  Şube Müdürü Daire Başkanı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü
  Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı
7- BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Müsteşar Bakan
  Genel Müdür Yardımcısı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Müsteşar
  Daire Başkanı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Müsteşar Yardımcısı 
  Maliye Uzmanı,
Maliye Uzman Yardımcısı
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
  Şube Müdürü,
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
  Diğer Personel Şube Müdürü/
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Daire Başkanı
8- MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    
  Muhasebat Genel Müdürü Müsteşar Bakan
  Genel Müdür Yardımcısı Muhasebat Genel Müdürü Müsteşar
  Daire Başkanı Muhasebat Genel Müdürü Müsteşar Yardımcısı 
  Maliye Uzmanı,
Maliye Uzman Yardımcısı
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
  Şube Müdürü,
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
  Diğer Personel Şube Müdürü/
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Daire Başkanı
  MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI
SAYMANLIK MÜDÜRLÜKLERİ 
 
  Saymanlık Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
  Saymanlık Müdür Yardımcısı Saymanlık Müdürü Daire Başkanı
  Diğer Personel Saymanlık Müdür Yardımcısı Saymanlık Müdürü
  DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI     
  Saymanlık Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
  Saymanlık Müdür Yardımcısı Saymanlık Müdürü Daire Başkanı
  Diğer Personel Saymanlık Müdür Yardımcısı Saymanlık Müdürü
9- GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    
  Gelir Politikaları Genel Müdürü Müsteşar Bakan
  Genel Müdür Yardımcısı Gelir Politikaları Genel Müdürü Müsteşar
  Daire Başkanı Gelir Politikaları Genel Müdürü Müsteşar Yardımcısı 
  Maliye Uzmanı,
Maliye Uzman Yardımcısı
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
  Şube Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
  Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı
10- MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    
  Milli Emlak Genel Müdürü Müsteşar Bakan
  Genel Müdür Yardımcısı Milli Emlak Genel Müdürü Müsteşar
  Daire Başkanı Milli Emlak Genel Müdürü Müsteşar Yardımcısı 
  Maliye Uzmanı,
Maliye Uzman Yardımcısı
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
  Şube Müdürü,
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
  Diğer Personel Şube Müdürü/
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Daire Başkanı
11- MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
  Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Bakan  
  Başkan Yardımcısı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Bakan
  Daire Başkanı Başkan Yardımcısı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı
  Maliye Uzmanı,
Maliye Uzman Yardımcısı
Daire Başkanı Başkan Yardımcısı
  Şube Müdürü,
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Daire Başkanı Başkan Yardımcısı
  Diğer Personel Şube Müdürü/
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Daire Başkanı
12- AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Müsteşar Bakan
  Şube Müdürü  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı  
  Avrupa Birliği Uzmanı,
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı  
  Diğer Personel Şube Müdürü  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
13- PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
  Personel Genel Müdürü Müsteşar Bakan
  Genel Müdür Yardımcısı Personel Genel Müdürü Müsteşar
  Daire Başkanı Personel Genel Müdürü Müsteşar Yardımcısı 
  Maliye Uzmanı,
Maliye Uzman Yardımcısı
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
  Şube Müdürü,
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
  Diğer Personel Şube Müdürü/
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Daire Başkanı
  MESLEKİ EĞİTİM KURSU MÜDÜRLÜĞÜ  
  Maliye Kursu Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
  Maliye Kursu Müdür Yardımcısı,
Daire Tabibi
Maliye Kursu Müdürü Daire Başkanı
  Diğer Personel Maliye Kursu Müdür Yardımcısı Maliye Kursu Müdürü
14- MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
  Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı Müsteşar Bakan
  Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı Müsteşar
  Maliye Uzmanı,
Maliye Uzman Yardımcısı
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı
  Şube Müdürü,
Eğitim Merkezi Müdürü 
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı
  Diğer Personel Şube Müdürü/
Eğitim Merkezi Müdürü 
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı
15- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Müsteşar Bakan
  Başkan Yardımcısı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı  
  Sivil Savunma Uzmanı  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı  
  Savunma Sekreteri  Başkan Yardımcısı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
  Maliye Uzmanı,
Maliye Uzman Yardımcısı
Başkan Yardımcısı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
  Şube Müdürü
Başkan Yardımcısı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
  Daire Tabibi Başkan Yardımcısı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
  Diğer Personel Şube Müdürü Başkan Yardımcısı
16- BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Müsteşar Bakan
  Maliye Uzmanı,
Maliye Uzman Yardımcısı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı  
  Şube Müdürü,
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı  
  Diğer Personel Şube Müdürü/
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
II- YURT DIŞI TEŞKİLATI 
Maliye Müşaviri Misyon Şefi Müsteşar
Maliye Ataşesi  Maliye Müşaviri Misyon Şefi
III- TAŞRA TEŞKİLATI     
  DEFTERDARLIKLAR
1- İL MERKEZİ (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ İLÇELER DAHİL)  
  Defterdar Vali Müsteşar
  Defterdar Yardımcısı Defterdar Vali
  Sivil Savunma Uzmanı  Defterdar Vali
  Defterdarlık Uzmanı,(*)
Defterdarlık Uzman Yardımcısı (*) 
Defterdar Yardımcısı Defterdar
A- MUHASEBAT BİRİMLERİ 
a) Muhasebe Müdürlüğü
Muhasebe Müdürü Defterdar Vali
Defterdarlık Uzmanı,
Defterdarlık Uzman Yardımcısı 
Muhasebe Müdürü Defterdar Yardımcısı
Saymanlık Müdür Yardımcısı  Muhasebe Müdürü Defterdar Yardımcısı
Diğer Personel  Saymanlık Müdür Yardımcısı  Muhasebe Müdürü
b) Saymanlık Müdürlüğü
Saymanlık Müdürü Defterdar Vali
Defterdarlık Uzmanı,
Defterdarlık Uzman Yardımcısı 
Saymanlık Müdürü Defterdar Yardımcısı
Saymanlık Müdür Yardımcısı  Saymanlık Müdürü Defterdar Yardımcısı
Diğer Personel  Saymanlık Müdür Yardımcısı  Saymanlık Müdürü
c) Döner Sermaye Saymanlıkları 
Saymanlık Müdürü Defterdar Vali
Defterdarlık Uzmanı,
Defterdarlık Uzman Yardımcısı 
Saymanlık Müdürü Defterdar Yardımcısı
Saymanlık Müdür Yardımcısı  Saymanlık Müdürü Defterdar Yardımcısı
Diğer Personel  Saymanlık Müdür Yardımcısı  Saymanlık Müdürü
B- MİLLİ EMLAK BİRİMLERİ
a) Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Milli Emlak Dairesi Başkanı  Defterdar Vali
Emlak Müdürü,
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Milli Emlak Dairesi Başkanı  Defterdar
Defterdarlık Uzmanı,(*)
Defterdarlık Uzman Yardımcısı (*) 
Milli Emlak Dairesi Başkanı  Defterdar
Defterdarlık Uzmanı,
Defterdarlık Uzman Yardımcısı 
Emlak Müdürü Milli Emlak Dairesi Başkanı 
Emlak Müdür Yardımcısı  Emlak Müdürü Milli Emlak Dairesi Başkanı 
Diğer Personel Emlak Müdür Yardımcısı  Emlak Müdürü/
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
b) Milli Emlak Müdürlüğü
Milli Emlak Müdürü Defterdar Vali
Defterdarlık Uzmanı,
Defterdarlık Uzman Yardımcısı 
Milli Emlak Müdürü Defterdar Yardımcısı
Milli Emlak Müdür Yardımcısı Milli Emlak Müdürü Defterdar Yardımcısı
Diğer Personel  Milli Emlak Müdür Yardımcısı Milli Emlak Müdürü
C) MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
Muhakemat Müdürü  Defterdar Vali
Defterdarlık Uzmanı,
Defterdarlık Uzman Yardımcısı 
Muhakemat Müdürü  Defterdar Yardımcısı
Muhakemat Müdür Yardımcısı,
Müşavir Hazine Avukatı,
Hazine Avukatı
Muhakemat Müdürü  Defterdar Yardımcısı
Diğer Personel  Muhakemat Müdür Yardımcısı/
Muhakemat Müdürü 
Muhakemat Müdürü/Defterdar Yardımcısı
D) PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Personel Müdürü Defterdar Vali
  Defterdarlık Uzmanı,
Defterdarlık Uzman Yardımcısı 
Personel Müdürü Defterdar Yardımcısı
  Personel Müdür Yardımcısı Personel Müdürü Defterdar Yardımcısı
  Daire Tabibi  Defterdar Vali
  Diğer Personel  Personel Müdür Yardımcısı Personel Müdürü
2- İLÇE BİRİMLERİ    
A) MALMÜDÜRLÜĞÜ
  Malmüdürü  Kaymakam   
  Müşavir Hazine Avukatı,
Hazine Avukatı
Kaymakam   
  Defterdarlık Uzmanı,
Defterdarlık Uzman Yardımcısı 
Malmüdürü  Kaymakam 
  Saymanlık Müdür Yardımcısı,
Milli Emlak Müdür Yardımcısı
Malmüdürü  Kaymakam 
  Diğer Personel
Saymanlık Müdür Yardımcısı/
Milli Emlak Müdür Yardımcısı
Malmüdürü 
B) SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
  (Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki İlçeler Hariç)
  Saymanlık Müdürü Kaymakam   
  Defterdarlık Uzmanı,
Defterdarlık Uzman Yardımcısı 
Saymanlık Müdürü Kaymakam 
  Saymanlık Müdür Yardımcısı  Saymanlık Müdürü Kaymakam 
  Diğer Personel  Saymanlık Müdür Yardımcısı  Saymanlık Müdürü
C) DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARI
  (Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki İlçeler Hariç)
  Saymanlık Müdürü Kaymakam   
  Defterdarlık Uzmanı,
Defterdarlık Uzman Yardımcısı 
Saymanlık Müdürü Kaymakam 
  Saymanlık Müdür Yardımcısı  Saymanlık Müdürü Kaymakam 
  Diğer Personel  Saymanlık Müdür Yardımcısı  Saymanlık Müdürü

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET