gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE BAKANLIĞINDA GÖREVLİ MÜFETTİŞ, KONTROLÖR, DENETMEN VE UZMANLARIN GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİKL

Yönetmelik değişikliği 05.03.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Böylece kariyer mesleklere giriş yaşları 35 yaşa çıkarıldı.

05 Mart 2011 Cumartesi 05:21
Maliye Bakanlığında Görevli Müfettiş, Kontrolör, Denetmen ve Uzmanların Görev ve Çalışma Yönetmelikl

MALİYE BAKANLIĞINDA GÖREVLİ MÜFETTİŞ, KONTROLÖR, DENETMEN VE
UZMANLARIN GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
             MADDE 1 −21/5/1964 tarihli ve 11708 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "b) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak,"
             MADDE 2 − 3/4/1977 tarihli ve 15898 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "d) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak,"
             MADDE 3 −22/12/1978 tarihli ve 16497 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 4 − 17/10/1979 tarihli ve 16787 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "b) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak,"
             MADDE 5 − 7/6/1989 tarihli ve 20188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak,"
             MADDE 6 − 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak,"
             MADDE 7 − 5/7/1995 tarihli ve 22334 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak,"
             MADDE 8 − 9/7/1995 tarihli ve 22338 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma
             Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak,"
             MADDE 9 − 24/8/1995 tarihli ve 22384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak,"
             MADDE 10 − 24/8/1995 tarihli ve 22384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Millî Emlâk Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak,"
             MADDE 11 − 25/8/1995 tarihli ve 22385 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak,"
             MADDE 12 − 20/8/1998 tarihli ve 23439 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak,"
             MADDE 13 − 19/7/2001 tarihli ve 24467 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak,"
             MADDE 14 −Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 15 −Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET