gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB'DEN TÜRK BAYRAĞINI KORUNMA GENELGESİ

Milli Eğitim Bakanlığı çıkardığı bir yazı ile Türk Bayrağına gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini istedi. Bakanlığa gelen duyumlar üzerine Türk Bayrağı Kanunu ve Türk Bayrağı Tüzüğü hükümleri hatırlatıldı. Uymayanlar hakkında soruşturma açılacağı bildirildi.

05 Ocak 2015 Pazartesi 15:41
MEB'DEN TÜRK BAYRAĞINI KORUNMA GENELGESİ

Milli Eğitim Bakanlığı çıkardığı bir yazı ile Türk Bayrağına gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini istedi. MEB'in 02.10.2014 tarihli Bakan Nabi AVCI imzalı  Genelgesinde;

Türk Bayrağı Kanunu ve Türk Bayrağı Tüzüğünde, Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usuller belirlenmiş olup Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, Tüzükle belirlendiği ifade edildi.


Genelgenin devamında Kanunun; "Yasaklar başlıklı 7. maddesinde; Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır." hükümleri yer almaktadır. Ancak; gerek Kanun gerekse Tüzükte yer alan hükümlere uyulmadığı yönünde Bakanlığımıza duyumlar gelmektedir." denildi.

Türk Bayrağı Kanunu ve Türk Bayrağı Tüzüğünde yer alan amir hükümlere riayet edilmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi istenildi.

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET