gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Yapılan değişiklik ile MEB'de teknik kadrolarda çalışan personelin eğitim durumu belirlenmektedir. Düzenleme 24.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

24 Aralık 2010 Cuma 00:19
MEB Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “a) Mimar, mühendis, istatistikçi, tekniker, teknisyen, grafiker, teknik ressam, fizyoterapist, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, hemşire, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, programcı, mütercim, kütüphaneci.”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “b) Tekniker ve teknik ressam kadrosuna atanabilmek için, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda tekniker yetiştiren iki yıllık bir yüksekokuldan mezun olmak.”
             “ç) Laborant, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanda en az ortaöğretim kurumlarının birinden mezun olmak.”
             “d) Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, veteriner hekim, fizyoterapist, mütercim, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için, mesleğin gerektirdiği alanlardaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.”
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2006
26098
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
12/12/2008
27078
2-
23/7/2010
27650
3-
24/8/2010
27682
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET