gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLAR NÜFUS KAYITLI OLDUKLARI VE MADDİ İLİŞKİLİ YERLERE ATANABİLECEKLER

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile memurlarının, Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere, Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve bu ile bağlı ilçelere atanmasının önündeki engel kaldırılmıştır.

02 Mart 2016 Çarşamba 08:36
MEMURLAR NÜFUS KAYITLI OLDUKLARI VE MADDİ İLİŞKİLİ YERLERE ATANABİLECEKLER

26/02/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  ile  25/6/1983 tarihli ve  18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Memurun yer değiştirme suretiyle atanamayacağı hizmet yerleri” başlıklı 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Söz konusu Yönetmelik Değişikliği ile; Devlet memurlarının,

-  Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,
-  Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve bu ile bağlı ilçelere
 atanmasının önündeki engel kaldırılmıştır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET