gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURUN YURT DIŞINA GİTMESİ ZORLAŞTI

Memurların yurt dışına yetiştirilmek amaçlı gitmeleri zorlaştırıldı. Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikle lisansüstü ve Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler için dil şartı getirildi.

23 Temmuz 2014 Çarşamba 04:20
MEMURUN YURT DIŞINA GİTMESİ ZORLAŞTI

 Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikle yapılan değişiklikle Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şartı aranırken,  Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin en az doksan puan almaları şartı getirildi. Yönetmelik değişikliği hemen uygulamaya girdi.

YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.
b) Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az doksan puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmaları şarttır."
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 1- Yabancı dil yeterliliğine ilişkin olarak 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yapılan düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla kurumlarca ilgili yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri doğrudan uygulanır."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET