gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MEB İzin Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yaptı.

13 Nisan 2015 Pazartesi 14:09
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Kamudan Haberler, MEB


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE


MADDE 1- 16/01/2013 tarihli ve 16833931/903.05/34932 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt' bendinde yer alan "Grup başkanlarına" ibaresi "Daire başkanlarına" şeklinde, (4) numaralı alt bendinde yer alan "grup başkanları" ibaresi "daire başkanları" şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ve il eğitim denetmenlerine" ibaresi "ile şahsa bağlı eğitim uzmanları ve maarif müfettişlerine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönergenin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aday memurlardan izin süresinin hesabında değerlendirilecek süreler bakımından bir yıllık hizmet süresini dolduranlara yıllık izin verilir."

MADDE 3- Aynı Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"i) Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde resmi nikah tarihinden, düğünün resmi nikahtan sonra yapılması durumunda ise memurun tercihi göz önünde bulundurularak resmi nikah veya düğün tarihinden itibaren yedi gün izin verilir."

MADDE 4- Aynı Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ğ) Memurlara, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir."

MADDE 5- Aynı Yönergenin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Diğer memurlardan il millî eğitim müdürlüklerinde görev yapanlar ile il millî eğitim müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapanlara il millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapanlar ile ilçe millî eğitim müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapanlara ilçe millî eğitim müdürü"

Yürürlük
MADDE 6- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme
MADDE 7- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET